Úřední deska

přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2018
29. 6. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
7. 5. 2018
přiložený soubor
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 4. 2018
31. 05. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
5. 2. 2018
přiložený soubor
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
27. 11. 2017
31. 12. 2017
přiložený soubor
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
10. 11. 2017
31. 3. 2018

Jednání zastupitelstva